Bài học từ lịch sử

- 75 năm trước, gần 5.000 đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiên phong, sẵn sàng lao ...

Không được quên dân

- Trong những ngày tiếc thương vĩnh biệt Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa qua, đông ...

Tin xem nhiều

Trách nhiệm người đứng đầu

- Sau hiệu quả của “giao việc, đặt hàng” thực hiện từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản ...

Hiện thực hóa khát vọng

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng cụ thể hóa thành những ...