Sức mạnh ở Khâu Tinh

- Trong những năm qua, Đảng bộ xã Khâu Tinh (Na Hang) luôn chú trọng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, coi đây là nền tảng quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tạo nên sức mạnh đoàn kết để hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển của địa phương.

Đảng bộ xã Khâu Tinh có 118  đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mỗi đảng viên, của từng chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bởi vậy cấp ủy đảng, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi chi bộ.


Đảng viên xã Khâu Tinh nắm tình hình sản xuất của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Khâu Tinh Lê Hữu Thể chia sẻ, để phát huy vai trò hạt nhân chính trị từ cơ sở, trước hết Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở. Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo chủ đề phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa phương. 100% chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân bằng việc làm cụ thể, thiết thực theo nhiệm vụ được phân công.

Đặc biệt, những năm qua gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng ủy và các chi bộ có nhiều cách làm hiệu quả. Trên cơ sở nội dung chuyên đề học tập và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, nhiều chi bộ đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Chế độ sinh hoạt đi vào nền nếp, nội dung cụ thể sát thực hơn. Việc đưa sinh hoạt chi bộ trở thành một buổi sinh hoạt chính trị bổ ích, ở đó, mọi đảng viên được trao đổi, phân tích, nhận định, đánh giá và đưa ra quan điểm của mình về mọi vấn đề, đồng thời những ý kiến đóng góp xây dựng tập thể và tự bản thân có hướng phấn đấu thực hiện.

Bí thư chi bộ thôn Nà Lũng Chu Viết Thanh chia sẻ: Chi bộ luôn phát huy tinh thần dân chủ, mọi chủ trương trước khi đưa ra triển khai đều được 16 đảng viên trong chi bộ thảo luận và thống nhất, đơn cử như việc xây dựng khôn viên, sân thể thao nhà văn hóa của thôn đã được chi bộ bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất mức đóng góp của người dân, đồng thời phân công cho các tổ chức đoàn thể ở thôn đảm nhận từng phần việc như làm cổng, trồng cây xanh làm tường rào, láng nền sân... Các đảng viên trong chi bộ phải là những người tiên phong trong thực hiện đóng góp và tham gia ngày công lao động. Nhờ đó, mọi công việc được triển khai thuận lợi.

Vai trò nêu gương của đảng viên cũng được các chi bộ rất quan tâm. Bí thư Chi bộ thôn Khau Tinh La Văn Hợp chia sẻ, mỗi đảng viên ở Chi bộ phụ trách 4 đến 5 hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đảng viên lựa chọn một việc cụ thể, thiết thực để giúp đỡ gia đình phụ trách. Với cách làm này, nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được các đảng viên quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Anh Hoàng Văn Ba, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, đảng viên thuộc chi bộ thôn Khau Tinh được phân công phụ trách hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, anh đã báo cáo chi bộ, báo cáo Đảng ủy xã và đề xuất có giải pháp giúp đỡ. Tiếp đó, anh vận động người dân trong thôn, trong xã cùng giúp đỡ. Nhờ đó, hộ nghèo do anh phụ trách đã có ngôi nhà mới để ở, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Hữu Thể cho biết thêm: Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên mà các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống trên địa bàn xã. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá xếp loại hàng năm 100% đảng viên toàn đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đặc biệt là từ sự tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong phát triển kinh tế. Thay bằng sống dựa vào tự nhiên, thì nay người dân Khâu Tinh đã biết tận dụng những điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa như ra trái vụ, trồng chanh tứ mùa, trồng bí thơm... Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân người dân đạt 42,8 triệu đồng/người.

Mảnh đất vùng cao Khâu Tinh đang vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Một diện mạo mới, tươi sáng, trù phú đang dần hình thành ở những bản làng vùng cao. Những thành quả ấy, có vai trò quan trọng của mỗi chi bộ và của từng đảng viên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, từng bước hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển của địa phương.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục