Tiếng việt | English

Mong ước tuổi xế chiều

- Khi con người ta đã đi một quãng đường dài, xuống dốc bên kia chuẩn bị tới đích tuổi xế ...

Tin xem nhiều