Tin xem nhiều

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Sáng 18/4, tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch, tại thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Hoạt động thể hiện tình cảm của những người Việt Nam xa quê hương nhưng luôn hướng về cội nguồn dân tộc.