Tiếng việt | English

Quốc hội Thái Lan hoãn sửa đổi Hiến pháp

Quốc hội Thái Lan hôm24/9 đã quyết định hoãn bỏ phiếu đưa ra quyết định sửa đổi Hiến pháp theo nguyện vọng của những người biểu tình đồng thời thành ...

Tin xem nhiều