Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

“Đua” cùng sắc xuân

- Giai đoạn 2015 -2019, tỉnh ta đã thu hút được 37 dự án phát triển công nghiệp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 17.600 tỷ đồng theo Nghị ...

Hướng tới ngày hợp long cầu Tình Húc

- Ngay sau những ngày nghỉ Tết mặc dù thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường nhưng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân của các nhà thầu thi công, cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư ...