Tiếng việt | English

Những công trình mới

- Năm 2020, thành phố Tuyên Quang đã tập trung các nguồn lực để đầu tư nhiều công trình ...

Tin xem nhiều

Nỗ lực cấp điện cho vùng sâu, vùng xa

- Công ty Điện lực Tuyên Quang trong những năm qua đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cấp điện mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện cung ...