Tin xem nhiều

Hiện thực khát vọng phát triển của tỉnh

- Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,46% so với năm 2022, xếp thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, 1/11 tỉnh miền núi phía Bắc, xếp thứ 18/63 tỉnh, ...

Tạo lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài

- Khép lại năm 2023, các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang được tỉnh tích cực thu hút và mang đến nhiều tín hiệu khả quan. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất phấn khởi khi ...