Tin xem nhiều

Điều kiện nhận thế chấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân

Ngày 19-3-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo Điều 35 của Nghị định, việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối ...