“Xuyên ngày - xuyên đêm” trên các công trường giao thông trọng điểm

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay các nhà thầu và đơn vị thi công đang làm ngày, làm đêm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tất cả vì mục tiêu quyết tâm hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra so với hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã đề ra.