Độc đáo rọ tôm Bắc Lè

- Thôn Bắc Lè, xã Đà Vị (Na Hang) nằm kế bên hồ Na Hang. Năm 2008, hồ bắt đầu tích nước, người dân nơi đây đã có thêm nghề mới, nghề đánh bắt thủy sản. Trưởng thôn Bắc Lè Trần Văn Khu kể, do vị trí địa lý nằm ở cuối của dòng nước nên nơi đây nhiều tôm, cá vô cùng.