Xã 135 “bừng sáng” nông thôn mới

- Phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp các làng quê ở xã 135 Hợp Hòa, huyện Sơn Dương “bừng sáng".