Tiếng việt | English

Ấn Độ quyết không trở lại RCEP

Việc rút khỏi RCEP cũng được cho là phù hợp với lời kêu gọi "tự lực, tự cường" về kinh tế mà Thủ tướng Narendra Modi đưa ra mới đây.

Tin xem nhiều