Chọn việc làm ngay

- Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ...

Sẵn sàng chia sẻ

- Cuối tháng này, gần bốn triệu cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện kê khai tài sản ...

Chọn người có tâm, có tầm

- Để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại biểu dân cử phải là những người có ...

Khắc phục khâu yếu

- Tuần qua, Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên ...

Tin xem nhiều