Phát triển đảng viên là Chi hội trưởng nông dân

- Xác định công tác phát triển đảng viên trong nông dân, nhất là việc phát triển đảng viên là Chi hội trưởng nông dân là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, cơ sở hội đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đồng bộ các giải pháp

Để hoàn thành mục tiêu  đến năm 2025, tỷ lệ Chi hội trưởng nông dân là đảng viên đạt trên 70% theo Đề án 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp phát triển Chi hội trưởng là đảng viên. Trong đó, đẩy mạnh phối hợp với các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo công tác phát triển đảng đối với Chi hội trưởng nông dân; sắp xếp, bố trí đảng viên có trình độ, năng lực, đủ tiêu chuẩn tham gia Chi hội trưởng nông dân tại thôn, tổ nhân dân; ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển đảng viên đối với Chi hội trưởng nông dân; đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; giao chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hằng năm.

Thông qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân phát hiện những cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng.

Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cách mạng, lịch sử Đảng; về vai trò, vị trí của Chi hội trưởng Chi hội nông dân trong công tác đoàn kết, tập hợp hội viên, nông dân. Đồng thời, tập trung rà soát thực trạng Chi hội trưởng chưa phải đảng viên, từ đó có kế hoạch phát triển đảng.

Với các giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng là Chi hội trưởng Chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã và đang có chuyển biến tích cực. Quý I-2024, Hội Nông dân tỉnh có 34 chi hội trưởng được kết nạp đảng, nâng tổng số chi hội trưởng là đảng viên 1.128 người, đạt 67,3%, tăng 7,35% so với năm 2020. Các chi hội trưởng trở thành đảng viên đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, thực sự là gương sáng tại các cơ sở Hội.

Cụ thể hóa giải pháp

Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa có 287 chi hội nông dân, trong đó có 236 chi hội trưởng là đảng viên. Hội Nông dân huyện đề ra mục tiêu, phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ Chi hội trưởng nông dân là đảng viên đạt 90% và hết năm 2028, 100% Chi hội trưởng nông dân là đảng viên.

Anh La Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa cho biết, bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng viên là Chi hội trưởng nông dân trên địa bàn huyện cũng gặp khó khăn, nguyên nhân do một số chi hội trưởng tuổi cao, không có nguyện vọng vào đảng hoặc một số chi hội trưởng trẻ tuổi nhưng gia đình còn khó khăn, tập trung làm kinh tế. Để giải quyết những khó khăn, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn lại một số chi hội trưởng cao tuổi. Đối với những chi hội trưởng chưa kết nạp vào Đảng, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đảng, để từ đó cán bộ, hội viên có mục tiêu phấn đấu vào đảng. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với xây dựng các mô hình kinh tế, thông qua đó, phát hiện nhân tố tích cực, điển hình để giới thiệu cho Đảng. Năm 2023, các cơ sở Hội đã giới thiệu được 60 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú cho Đảng, có 48 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng, trong đó có 6 Chi hội trưởng, nâng tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên đạt 82,2%. Đến hết tháng 4-2024, toàn huyện có 6 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% Chi hội trưởng nông dân là đảng viên.

Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Sơn cho biết, để triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, hội viên nói chung và phát triển đảng viên là Chi hội trưởng nông dân nói riêng, Hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy đảng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về Đảng. Hằng năm, giao chỉ tiêu cho các cơ sở Hội tìm nguồn, tạo nguồn và chỉ tiêu cán bộ, hội viên kết nạp Đảng, coi đó là một trong những chỉ tiêu đánh giá, xếp loại thi đua của Hội. Chính vì thế, các cơ sở hội đã phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cán bộ, hội viên tiêu biểu, tích cực vào Đảng. Riêng trong quý I-2024 đã giới thiệu kết nạp đảng cho 12 chi hội trưởng, kết nạp 2 chi hội trưởng vào Đảng, kiện toàn 8 chi hội trưởng là đảng viên

Anh Trần Giang Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Tân Tiến, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) là đảng viên vừa mới kết nạp trong quý I-2024. Anh Nam chia sẻ, anh năm nay 56 tuổi. Trước kia, anh nghĩ mình cao tuổi nên cũng ngại vào Đảng, nhưng được sự động viên từ các đồng chí cấp ủy, Hội cấp trên, anh đã phấn đấu và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tự hào hơn ngày kết nạp Đảng của anh có mặt lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Đảng ủy xã đến dự, tặng hoa và động viên. Vì vậy, anh tự hứa với bản thân phải thật nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các cấp ủy cũng như sự tin tưởng của cán bộ, hội viên nông dân trong xã.

Trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, tin tưởng vào Đảng. Các cấp Hội chủ động làm tốt công tác tạo nguồn đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên, đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, từ đó phát hiện, bồi dưỡng tạo điều kiện cho những hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập để giới thiệu, xem xét kết nạp vào Đảng. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo phát triển đảng đối với Chi hội trưởng nông dân. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ Chi hội trưởng nông dân là đảng viên trên 70%; đến năm 2028, tỷ lệ Chi hội trưởng nông dân là đảng viên trên 90%.         

Bài, ảnh: Trâm Anh

Tin cùng chuyên mục