Dựa vào dân

- Chuyện rằng, một chuyến đi công tác của Bác Hồ ở chiến khu mùa lũ có gặp một con suối. ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

- Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã có nhiều chỉ đạo ...