Sao cho hiệu quả

- Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được trình ...

Hướng mạnh về cơ sở

- Xã Thượng Nông có 975 hộ, trên 4.820 nhân khẩu thuộc 9 thôn. Là xã vùng sâu, vùng xa, ...

Miệng nói tay làm

- Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên: phải miệng nói tay ...

Tin xem nhiều

Phát triển đảng viên ở Yên Phú

- Đảng bộ xã Yên Phú (Hàm Yên) hiện có 421 đảng viên, sinh hoạt ở 31 chi bộ. Trong những năm qua Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên.