Danh dự mới quý

- Mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật nhiều tập thể, cá ...

Nghiêm khắc, quyết liệt hơn

- Mới đây, Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

- Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã có nhiều chỉ đạo ...