Gắn kết với cơ sở

- Dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở là một chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả, được ...

Hết sức cẩn trọng

- Tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa thông qua luật Đất đai tại kỳ họp 6 ...

Tin xem nhiều

Nhân lên sức mạnh của Đảng

- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng và của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy cao nhất tính tập trung dân chủ của ...

Ngăn chặn “sóng ngầm” tà đạo

- Nếu như trước đây, các tà đạo thường có triết lý đơn giản, chủ yếu hướng đến các đối tượng nhẹ dạ, cả tin, dân trí thấp hoặc người dân sống tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều ...