Miệng nói tay làm

- Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên: phải miệng nói tay ...

Thực tài và thực dụng

- Người có tài thực sự, làm việc gì cũng quang minh chính đại, bình tĩnh mà lại quyết ...

Không thể bỏ qua

- Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của ...

Tin xem nhiều

Phát triển đảng viên ở Yên Phú

- Đảng bộ xã Yên Phú (Hàm Yên) hiện có 421 đảng viên, sinh hoạt ở 31 chi bộ. Trong những năm qua Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên.