Phương thuốc trị cán bộ né trách nhiệm

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ rõ, một bộ phận cán ...

Tin xem nhiều

Củng cố niềm tin trong nhân dân

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng ...

Giữ niềm tin thật trên không gian ảo

- Trong bối cảnh Internet phủ sóng, thông tin tràn ngập mạng xã hội, việc nhận diện tin tốt, tin xấu đảm bảo lòng dân không hoang mang, không dao động là điều được các cấp chính ...