Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 26/1 đến 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại ...

Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng ...

Đại hội lần thứ XI của Đảng

Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức ngày 12 đến ngày 19/1/2011 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.377 đại biểu (trong đó có 11 đại biểu ở Đảng bộ ...

Đại hội lần thứ X của Đảng

Đại hội lần thứ X của Đảng được tổ chức từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho 3,1 triệu đảng viên trong ...

Đại hội lần thứ IX của Đảng

Đại hội lần thứ IX của Đảng được tổ chức từ ngày 19 đến 22/4/2001 tại Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: “Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới”.

Đại hội lần thứ VIII của Đảng

Đại hội lần thứ VIII của Đảng được tổ chức từ ngày 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn ...

Tin xem nhiều

Trách nhiệm người đứng đầu

- Sau hiệu quả của “giao việc, đặt hàng” thực hiện từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản ...

Hiện thực hóa khát vọng

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng cụ thể hóa thành những ...