Thi đua làm theo lời Bác

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong ...

Lan tỏa việc làm theo Bác

- Nhằm thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, thời ...

Tin xem nhiều

Thi đua làm theo lời Bác

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trên ...

Lăng Can lan tỏa việc làm theo Bác

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Lăng ...

Thiết thực những việc làm theo Bác

- Những năm qua, học và làm theo Bác đã dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác ở nhiều tập thể đơn vị, tổ chức dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên của cấp ủy, ...

Học Bác tham mưu tốt để hoàn thành nhiệm vụ

- Thời gian qua, Chi bộ Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề và Kế ...