Thi đua làm theo lời Bác

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Nhân dân Việt Nam là người vô cùng giản ...

Chính là lẽ sống

- Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

Tin xem nhiều

Đảng bộ BIDV Tuyên Quang học tập và làm theo Bác

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt khi đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, Đảng bộ ...

Lan tỏa việc làm theo Bác

- Nhằm thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu ...

Nêu gương học và làm theo Bác

- Thời gian qua, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được chú trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nêu ...