Học Bác tham mưu tốt để hoàn thành nhiệm vụ

- Thời gian qua, Chi bộ Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề và Kế hoạch hàng năm của Đảng ủy Cục Thuế tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, chi bộ đều lựa chọn một nội dung để đăng ký học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của chi bộ.

Đồng chí Đặng Trần Phương Liên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng phụ trách Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế cho biết, năm 2023, chi bộ đã đăng ký nội dung làm theo Bác là: “Tham mưu các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023”. Để thực hiện tốt nội dung đã đăng ký, trong mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ đã quán triệt nội dung học tập và làm theo Bác để các đảng viên nắm bắt; hướng dẫn đảng viên lựa chọn, đăng ký một việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ công việc.

Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Chi ủy thực hiện giám sát việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác; giám sát việc thực hiện nội dung đã đăng ký của đảng viên. Đồng thời, chi bộ thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thu NSNN để kịp thời phân tích nguyên nhân, đưa ra các giải pháp để đề xuất, kiến nghị cụ thể theo từng tháng, từng quý để tham mưu với Đảng ủy.

Đảng viên được phân công nhiệm vụ trao đổi nghiệp vụ để triển khai thực hiện công việc.

Chi bộ đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu với lãnh đạo Cục Thuế các giải pháp thu NSNN báo cáo UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác thu ngân sách. Sau Hội nghị, đã tham mưu với Đảng ủy các nội dung chỉ đạo trọng tâm trong tổ chức thu NSNN theo từng quý, từng tháng năm 2023.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế đã ban hành công văn triển khai các giải pháp trong nội bộ ngành; tham mưu các văn bản phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng trong việc đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách để tạo nguồn thu cho NSNN; tăng cường công tác chống thất thu, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại điện tử, hóa đơn….

Đảng viên Nguyễn Hữu Chiến chia sẻ, anh được Chi ủy phân công nhiệm vụ đề xuất các giải pháp cụ thể để thu đủ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh đã thường xuyên nắm bắt tiến độ triển khai cũng như các khó khăn vướng mắc của các dự án, để kịp thời tham mưu, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách. Đáng nói nhất năm 2023, việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu đô thị Kim Phú (TP Tuyên Quang) đã kịp thời hoàn thiện hồ sơ để ban hành thông báo nộp tiền thuê đất và đôn đốc nộp vào NSNN.

Đối với việc thực hiện thu thuế từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện, thành phố, các đồng chí đảng viên được giao đã chủ động liên hệ đề nghị UBND huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức đấu giá; đảm bảo các điều kiện để hoàn thành việc tổ chức các phiên đấu giá theo đúng kế hoạch, đảm bảo nguồn thu vào ngân sách...

Cùng với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên, quần chúng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đoàn viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của chi bộ, đảng viên và quần chúng gắn với việc thực hiện “tự soi”, “tự sửa” và trách nhiệm nêu gương; hưởng ứng các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho đảng viên, đoàn viên bằng những hình thức thiết thực, phù hợp tại các khu di tích lịch sử cách mạng khi Đảng ủy cấp trên phát động. Đồng thời, chi bộ thường xuyên động viên đội ngũ đảng viên, công chức chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phòng chuyên môn.

Với những giải pháp đó, trong tháng 12-2023, số thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt hơn 745 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ, là số thu trong tháng cao nhất từ trước tới nay. Lũy kế thu nội địa thực hiện năm 2023 là 2.949,5 tỷ đồng, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính giao cho tỉnh. Trong năm 100% đảng viên trong Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; 2 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục