Canada hợp pháp hóa cần sa giải trí

Từ ngày 17/10, Canada trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới, sau Uruguay, hợp pháp hóa việc mua bán và sử dụng cần sa giải trí.

Tin xem nhiều