Tiếng việt | English

Thái Lan chấm dứt chính quyền quân sự

Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) do ông Prayut đứng đầu sẽ được giải tán theo Hiến pháp khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức.

Tin xem nhiều