MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Trong năm 2017, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường, đổi mới hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm ...

Thôn 20 đoàn kết xây dựng hạ tầng

TQĐT - Thôn 20, xã Đức Ninh (Hàm Yên) có 63 hộ, 237 nhân khẩu. Cán bộ thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây ...

Minh Khương làm tốt công tác dân vận

TQĐT - Nét nổi bật trong công tác dân vận ở xã Minh Khương (Hàm Yên) là cấp ủy, đặc biệt coi trọng công tác dân vận; đã chỉ đạo các đoàn thể đã vận ...

Cây Khế - điểm sáng xây dựng thôn văn hóa

TQĐT - Đã hơn 50 năm kể từ ngày những người nông dân ở xã Hoàng Thụ, huyện Ân Thi (Hưng Yên) chọn vùng đất gò đồi - nơi có những cây khế cổ thụ ở xã ...

Tin xem nhiều

MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Để tham gia xây dựng chính quyền, căn cứ vào chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung tuyên ...

Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng nhân dân

TQĐT - Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội, tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, không để nảy sinh phức tạp từ cơ ...