Thắt chặt tình quân dân

TQĐT - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc ...

Tin xem nhiều

MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Trong năm 2017, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường, đổi mới hoạt động phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của năm 2017. Đặc biệt là đã làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần ...

Chi bộ Nà Làng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

TQĐT - Những năm qua, Chi bộ Nà Làng, xã Phú Bình (Chiêm Hóa) đã tích cực chỉ đạo đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm trong cuộc sống và công việc; vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no.