Học Bác để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

TQĐT - Xác định học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ phải bắt đầu từ việc làm cụ thể, thiết thực gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương đã lựa chọn chủ đề “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, đoàn kết, sáng tạo” để xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công ty đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa tập thể gắn bó giữa các cá nhân trong công ty. Trong đó, các cán bộ chủ chốt, đảng viên trong chi bộ là người gương mẫu đi đầu, làm gương để mọi người làm theo.


Công nhân Đội lâm nghiệp Thượng Ấm (Sơn Dương) chăm sóc cây rừng mới trồng.

Ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty khẳng định, nếu người lao động cố gắng một phần, thì người lãnh đạo phải nỗ lực 10 phần mới có thể thay đổi được sức ỳ của một tập thể hay tạo một thói quen tốt cho cán bộ và người lao động. Vì ngoài sự gương mẫu đi đầu thì người lãnh đạo còn phải định hướng, rèn giũa từng hành vi của cán bộ, công nhân viên bằng nhiều cách thức khác nhau và kiên trì theo đuổi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chẳng hạn như đối với cán bộ văn phòng phải đi làm đúng giờ hành chính; công nhân phải làm hết việc được giao; cán bộ quản lý không kể giờ mà phải làm hết việc, làm tốt nhiệm vụ… 

Học phong cách làm việc dân chủ của Bác, công ty đã tạo môi trường làm việc dân chủ để cán bộ, công nhân viên dám nói, dám đưa ra ý kiến để cùng tiến bộ. Từ năm 2013 đến nay, công ty đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên bỏ phiếu kín đánh giá cán bộ chủ chốt và thông báo công khai kết quả. Ba tháng một lần, Ban Giám đốc họp riêng với từng bộ phận để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của cán bộ, công nhân viên. 

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công bằng, khách quan. Công tác kỷ luật đều có lý do rõ ràng và trao đổi trực tiếp trong các buổi họp. Với cách làm này, công ty đã phát huy được năng lực của từng người lao động, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hiện nay, công ty có 2.726 ha rừng, trong đó có 2.300 ha rừng liên doanh, liên kết với các hộ trồng rừng. Công ty đã ký hợp đồng liên doanh với 1.561 hộ trồng rừng. Đến năm 2016, doanh thu của công ty đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2010 là 2,5 triệu đồng/người/tháng, đến nay đã tăng lên 7 triệu đồng/người/tháng.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục