Thi đua làm theo lời Bác

TQĐT - Thực hiện “lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác Hồ (ngày 11-6-1948), Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua, đưa tỉnh thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đưa tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực, nổi bật như các phong trào thi đua: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Vì an ninh Tổ quốc”…


Tuổi trẻ huyện Chiêm Hóa giúp người dân thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh làm kênh mương nội đồng.

Từ năm 2011 đến năm 2016, toàn tỉnh có 7.300 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa được ứng dụng vào sản xuất, công tác, giảng dạy, học tập làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Các phong trào thi đua đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh. Riêng năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,8% xuống còn 23,3%. Nổi bật là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 3 bậc so với năm 2015; thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh như Vingroup, Woodsland, Mường Thanh, Dabaco, Vinatex, Xuân Trường...

Ở lĩnh vực kinh tế, các ngành, đoàn thể đã phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với  nhiều giải pháp, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào đời sống, lao động sản xuất. Tiểu biểu là các đề tài: “Sử dụng thạch cao làm khoáng hóa để nâng cao năng suất lò nung, giảm tiêu tốn than, giảm thiểu tác động môi trường” của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, mỗi năm tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng; đề tài “Nâng cao năng suất, chất lượng đường” của Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, mỗi năm làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Sáng kiến “Rà soát, dồn dịch mạng lưới, thiết bị tổng đài, định mức tiêu thụ điện năng, nhiên liệu thiết bị phù hợp với thực tế” đã góp phần giảm gần 20 triệu đồng/tháng tiền chi phí điện, nhiên liệu của Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang...   

Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương trong tỉnh với đường nội đồng, kênh mương được cứng hóa, nhà văn hóa thôn bản được xây mới theo phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” đã mang đến diện mạo mới cho mỗi làng quê. Kết quả hết năm 2016, tỉnh đã có 16 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký về đích nông thôn mới.


Tuổi trẻ huyện Chiêm Hóa giúp người dân thôn Đồng Lũng,
xã Phúc Thịnh làm kênh mương nội đồng.

Huyện Sơn Dương đã lãnh đạo đổi mới nội dung thi đua theo hướng thiết thực và hiệu quả, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trọng tâm là phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua thi đua đã có các tập thể, cá nhân điển hình về làm kinh tế giỏi, hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn bản, vận động nhân dân làm đường bê tông nội đồng… Trong năm 2016, Sơn Dương đã đạt được kết quả khá trong phát triển kinh tế, xã hội. Đã có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân được tỉnh khen.

Xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Vì thế cấp ủy, chính quyền, người dân trong xã đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: Năm 2016, xã hoàn thành 5 tiêu chí là tiêu chí về quy hoạch, điện, chợ, hình thức tổ chức sản xuất, y tế với trên 18 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã, làm 1,5 km tuyến đường kiểu mẫu, công trình thủy lợi, xóa 25 nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời kiên cố 658 mét kênh mương… Đến nay, người dân đã đóng góp ngày công, vật liệu làm gần 30 km đường bê tông nông thôn, 6 cây cầu qua suối trị giá gần 7 tỷ đồng. Xã đang tập trung vận động người dân chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng 3 công trình vệ sinh… 

Bên cạnh đó còn nhiều phong trào thi đua của khối giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng đã và đang phát huy hiệu quả. Qua các phong trào thi đua đó ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể là những tấm gương người tốt, việc tốt được các cấp, ngành, đơn vị biểu dương, khen thưởng, giới thiệu học tập và nhân rộng trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục