Tọa đàm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TQĐT - Ngày 29-8, tại trường Chính trị tỉnh, Chi đoàn trường Chính trị tỉnh, Chi đoàn Báo Tuyên Quang, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với việc rèn luyện đoàn viên giai đoạn hiện nay”. Dự tọa đàm có 20 cán bộ, đoàn viên của 3 đơn vị.

Các đoàn viên tham luận tại buổi tọa đàm. 

Với hình thức thảo luận, chơi trò chơi tìm hiểu kiến thức, buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ một số nội dung như: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản và vai trò của đạo đức cách mạng, liên hệ trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho đoàn viên; chủ nghĩa cá nhân và sự vận dụng trong việc chống lại chủ nghĩa cá nhân; tự phê bình và phê bình theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ trong sinh hoạt chi đoàn; ý nghĩa của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với việc rèn luyện đoàn viên giai đoạn hiện nay, liên hệ bản thân; những điểm mới và lưu ý khi thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 tại các cơ sở Đoàn. 

Tọa đàm giúp cán bộ, đoàn viên hiểu rõ nội dung cơ bản của tác phẩm, từ đó có ý thức xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho mỗi đoàn viên, góp phần thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022. Đây là hoạt động thiết thực của 3 đơn vị mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (1958 - 2018) và việc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục