Tiếng việt | English

Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và chứng thực

TQĐT - Ngày 8-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

  Các đại biểu và học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản của các Thông tư liên tịch số 10/2018/TTKT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, TAND tối cao, Viện KSND tối cao về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về danh sách các xã thuộc diện khó khăn được trợ giúp pháp lý; một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giúp cho cán bộ tham gia hoạt động tố tụng, luật sư cập nhật thêm những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong công tác trợ giúp pháp lý, kỹ năng tham gia tố tụng từ đó góp phần nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho những đối tượng được hưởng trợ giúp.

* Cùng ngày, tại Nhà khách Minh Thanh, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức tư pháp - hộ tịch các xã; công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Học viên được phổ biến các nội dung cơ bản trong công tác chứng thực như: Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc về trách nhiệm chứng thực; các hình thức chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực… giúp lãnh đạo UBND cấp xã và công chức tư pháp - hộ tịch nắm vững quy định, giải quyết công việc tốt hơn, tránh sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục