Góp ý vào dự thảo kế hoạch thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

TQĐT - Ngày 12-3, UBND tỉnh họp góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch thực hiện một số vấn đề chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện: Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,32% đầu năm 2018, xuống còn 12,72% cuối năm 2020; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016-2020. Từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của của nhân dân…

Dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đánh giá công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ 45.840 người lên trên 51.597 người; đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 609.745 người lên trên 750.012 người, đạt tỷ lệ bao phủ 97% dân số toàn tỉnh…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý kiến về các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo; đảm bảo chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dựa trên tình hình thực tế của địa phương; công tác huy động các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình, kế hoạch…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu sớm hoàn thiện kế hoạch, báo cáo. Cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo, điều chỉnh lại một số nội dung, mục tiêu cho phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh trong đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra…

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục