Tiếng việt | English

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 18

- Ngày 10-7, BCH Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng), đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Lâm Bình đã đạt kết quả quan trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 6.377 tấn, đạt 36,86% kế hoạch năm; trồng mới 598 ha rừng, đạt 98% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 10,8 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 93,63 tỷ đồng, đạt 50,61% kế hoạch năm, tăng 33,19% so với cùng kỳ năm 2018; tổng mức bản lẻ hàng hóa 487,5 tỷ đồng, đạt 50,26% kế hoạch. Số lượt khách du lịch đạt trên 23.000 lượt, doanh thu xã hội đạt trên 13,8 tỷ đồng; giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho 928 lao động, đạt 83,6% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng, chống dịch cho đàn gia súc đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi được quan tâm chú trọng...

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông báo số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã công bố và trao Quyết định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Chẩu Văn Huấn, Phó Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; tặng Giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2014-2018).

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục