Na Hang thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

TQĐT - Ngày 8-11, Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy phê duyệt Đề án thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc khối MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Na Hang.

Na Hang là huyện thứ hai trên địa bàn tỉnh thực hiện Đề án thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt là Cơ quan khối Dân huyện). Theo Đề án, thủ trưởng Cơ quan khối Dân là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Các phó thủ trưởng là các đồng chí chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Bộ phận tham mưu giúp việc gồm: Văn phòng và 3 tiểu ban. Việc thành lập Cơ quan khối dân sẽ giảm biên chế từ 27 người hiện nay xuống còn 25 người vào năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện sự quyết tâm của huyện trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, nhằm tinh gọn bộ máy, thể hiện sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chung của MTTQ và các đoàn thể huyện. Từ mô hình hoạt động của Cơ quan khối Dân, năm 2019 huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả các đề án sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị các cơ quan sau khi sáp nhập cần tăng cường đoàn kết, đồng lòng, hoàn thiện quy chế làm việc, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, nỗ lực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.                 

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục