Tiếng việt | English

Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Phát biểu bế mạc của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng!
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!
Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, thống nhất thông qua các văn bản trình tại Hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản để tổ chức thực hiện.

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao (tăng 9,02%, cao hơn mức bình quân cả nước 6,76%), các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra; các ngành dịch vụ có bước phát triển. Tổ chức khởi công, thi công các công trình, dự án theo kế hoạch. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, do vậy chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có bước tiến đáng kể. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, đó là: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, thậm chí có sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước, thị trường một số sản phẩm gặp khó khăn. Việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao; kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm có mặt còn hạn chế; việc thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ, cũng như thi công một số công trình chưa đạt tiến độ, quyết toán công trình chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ còn chậm; chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, như về công tác quán triệt, cụ thể hóa văn kiện Đảng, về quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn có những hạn chế. Quản lý địa bàn có những bất cập, chậm khắc phục.

Thưa các đồng chí!

Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2019 là hết sức quan trọng, trong khi khối lượng công việc lớn, đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu đạt còn thấp, có giải pháp phù hợp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020, trọng tâm là thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cần tăng cường nắm tình hình, kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, lao động, thị trường tiêu thụ, cung cấp điện ổn định, có phương án bù đắp các sản phẩm không đạt kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, tích cực thu hút, lựa chọn dự án đầu tư có chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

- Thực hiện tốt các nghị quyết, quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ Mùa, chuẩn bị sản xuất vụ Đông đúng thời vụ. Chủ động phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019; làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; cấp chứng chỉ rừng FSC; sớm hoàn thành sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, cân đối nguồn lực bảo đảm hoàn thành 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đối với các công trình chậm tiến độ, xem xét, điều chuyển vốn cho các công trình khác, bảo đảm giải ngân trên 95% kế hoạch vốn năm 2019. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tình Húc, điều chỉnh dự án tuyến đường dọc 2 bờ sông Lô; đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng - chuyển giao (BT), phải thực hiện các bước, các thủ tục bảo đảm chặt chẽ. Triển khai Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Tuyên Quang khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; hoàn thành hồ sơ, thủ tục triển khai xây dựng một số hạng mục công trình tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. Tổ chức tốt Liên hoan trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2019.

- Tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp; đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư.

- Quản lý chặt chẽ nguồn thu; tăng cường các giải pháp thu các khoản nợ thuế và đẩy nhanh tiến độ đối với các khoản thu đạt còn thấp, đảm bảo hoàn thành dự toán thu được giao, nhất là thu cân đối. Kiểm soát, đôn đốc chi ngân sách, hạn chế số chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau. Chủ động bố trí nguồn vốn cho các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh.

- Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện thanh toán tiền bổ sung đất ở cho các hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang; đồng thời triển khai hỗ trợ bổ sung đất sản xuất để giao cho các hộ tái định cư còn thiếu đất sản xuất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản và quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng đất sai mục đích, tách thửa trái quy định, lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản...

Hai là, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ; rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu, bổ sung cơ sở vật chất thực hiện Nghị quyết đúng tiến độ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động; bảo đảm nguồn lao động đáp ứng các nhà máy công nghiệp.

Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế; khắc phục những hạn chế, bất cập để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, kịp thời giải quyết những vướng mắc về chi phí khám chữa bệnh, tiền công khám chữa bệnh chưa được thanh toán tại các cơ sở y tế. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo, chương trình lao động, việc làm. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma tuý và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Ba là, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trong đó tập trung tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Kịp thời nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng  dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh, trật tự; tăng cường các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân; làm tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để xảy ra bức xúc, phức tạp nảy sinh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chủ động tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là đối với những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo dõi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sáp nhập một số cơ quan, đơn vị và tiếp tục tham mưu triển khai các đề án tiếp theo; triển khai phương án sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2019, chú ý công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị và kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trên cơ sở tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nghiên cứu các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy, chính quyền cần tích cực đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, điều hành, giải quyết nhanh chóng công việc, không để xảy ra ách tắc, chậm trễ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong công việc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động có chương trình, kế hoạch tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và năm 2020.

Năm là, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất các kế hoạch, nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; trên cơ sở đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa để tổ chức thực hiện, lưu ý: Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; chủ động đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề xuất mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội bảo đảm chất lượng, có tính phấn đấu cao; chuẩn bị phương án nhân sự bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nâng cao chất lượng; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, không để phức tạp nảy sinh; giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên.   

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề, tôi đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, cần quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tại ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, xử lý những vấn đề nảy sinh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin cảm ơn các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, các đồng chí đại biểu đã tới dự Hội nghị đông đủ. Cảm ơn các cơ quan có liên quan đã chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ Hội nghị. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã dự và kịp thời đưa tin về Hội nghị.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục