Tập huấn nghiệp vụ khai thác hệ thống xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp

TQĐT - Ngày 12-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo hình thức trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Tại hôi nghị, Văn phòng Chính phủ đã thông qua Quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan; thực hiện đề án đổi mới chế độ báo cáo; kỹ năng thao thác ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hệ thống văn bản.

Hiện nay Văn phòng Chính phủ đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp với với tên miền http://nguoidan.chinhphu.vn. Người dân, doanh nghiệp có thể gửi những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách và được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trả lời thỏa đáng. 

Tại tỉnh ta, cổng thông tin điện tử của tỉnh với tên miền http://tuyenquang.gov.vn đã từng bước trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Ngoài các thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, cổng thông tin đã mở các chuyên mục như: “Ý kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh”, “Công dân, doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời” đã tiếp nhận và trả lời nhiều ý kiến. Hầu hết các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã thành lập trang thông tin điện tử riêng, kịp thời cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới được ban hành.

Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục