Cần Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả

TQĐT - Trong giai đoạn 2011-2015, thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26-01-2011 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã tiết kiệm được 11,88 tỷ kWh điện, tương đương 17.808 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, ngày 7-8-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và các hộ gia đình thực hiện nghiêm một số giải pháp tiết kiệm điện. Các cơ quan, công sở xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện; quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung này vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng hằng năm. Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh, khuyến khích sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao; xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm. Đối với việc chiếu sáng công cộng, cần thay thế đèn trang trí, chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển tự động cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

Bộ Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy điện thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện để giảm sản lượng điện tự dùng của các nhà máy điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và công ty điện lực các địa phương thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện,...

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả (tiết kiệm điện) là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế của đất nước và giúp giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng sơ cấp của quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 7-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục