Chủ động phòng, chống dịch bệnh mới trên cá rô phi

TQĐT - Theo cảnh báo của mạng lưới các trung tâm nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á Thái Bình Dương (NACA), tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) và Tổ chức Thú y thế giới (OIE), gần đây đã có sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh mới do Tilapia lake virus (TiLV) gây ra trên cá rô phi tại 3 châu lục, đặc biệt là ở Châu Á Thái Bình Dương.

Bệnh này lây qua hoạt động vận chuyển cá rô phi giống mang mầm bệnh từ nước này sang nước khác. Hiện tại bệnh đã được công bố ở 8 nước gồm: Cô-lôm-bia, Ecuador, Ai Cập, Israel, Thái Lan, Đài Loan, sang nước khác. Hiện tại bệnh đã được công bố ở 8 nước gồm: Cô- lôm-bia, Ecuador, Ai Cập, Israel, Thái Lan, Đài Loan, Ma-lay-xi-a và Ấn Độ. Cá rô phi nhiễm bệnh có tỷ lệ chết từ 20-90%, chủ yếu ở giai đoạn nhỏ từ 01-03 tháng tuổi. Theo nhận định của OIE, FAO, NACA, Việt Nam là nước thuộc diện có nguy cơ rất cao với bệnh này.

Để chủ động trong công tác phát hiện, xử lý và dập tắt, không để bệnh lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, trước hết là chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống thủy sản nhỏ lẻ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản do cấp huyện, thành phố cấp giấy đăng ký kinh doanh trong việc thực hiện các quy định về chất lượng giống thủy sản và kiểm dịch giống thủy sản; quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cá rô phi trên địa bàn, bảo đảm phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan. Làm tốt công tác thông tin, giám sát, kiểm dịch về dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi thủy sản trong phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nói chung và cá rô phi nói riêng; chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để hạn chế mầm bệnh lây lan vào cơ sở chăn nuôi qua dụng cụ, phương tiện, con người; chỉ mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền. 

Các chi cục và trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Chăn nuôi và Thú y,  Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Thủy sản, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các huyện, thành phố làm tốt công tác  tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời cảnh báo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, dụng cụ để kịp thời phòng, chống; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển thủy sản ra, vào địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch thủy sản tại gốc; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động, nhân dân dấu hiệu nhận biết, mức độ nguy hiểm và phương pháp phòng chống dịch bệnh do TiLV gây ra trên cá rô phi. 

Dịch bệnh do TiLV gây ra trên cá rô phi là dịch bệnh nguy hiểm, khi lây lan sẽ rất nhanh và mạnh, làm thiệt hại lớn về sản xuất và kinh tế của người chăn nuôi, ảnh hưởng tới môi trường sống. Do đó các cấp, ngành, cán bộ, viên chức và người chăn nuôi thủy sản cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, bảo đảm không để dịch bệnh xảy ra và lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục