Tập trung thực hiện tốt kế hoạch trồng trọt 6 tháng cuối năm

TQĐT - Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tuy có nhiều khó khăn về thời tiết và sâu bệnh, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và nỗ lực của người sản xuất, vụ đông xuân 2016-2017, các cây trồng chính của tỉnh ta cơ bản đã hoàn thành kế hoạch. Diện tích lúa, ngô, lạc đạt và vượt kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm, kế hoạch đề ra cho vụ hè thu, vụ mùa là lúa phải đạt diện tích 25.167 ha, năng suất 58,9 tạ/ha, sản lượng 148.122 tấn; diện tích ngô 3.830 ha, năng suất 46,8 tạ/ha, sản lượng 148.122 tấn; diện tích lạc 1.039 ha, đậu tương 500 ha. Kế hoạch vụ Đông: ngô 4.200 ha, trong đó trên ruộng 2.590 ha; đậu tương 150 ha, trong đó trên ruộng 150 ha; khoai lang 2.400 ha, trong đó trên ruộng 2.400 ha. 

Để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đó, các cấp ngành, cơ quan chức năng cần làm tốt công tác dự báo về thời tiết và tình hình sâu bệnh; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông cho phù hợp thực tế sản xuất; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp về thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống. Về giống, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã hướng dẫn sử dụng giống lúa thuần BC 15, KM18, Thiên ưu 8, TBR 225 và giống chất lượng HT1, Bắc thơm số 7, T10, nếp N97, IRi 352; các giống lúa lai (Tạp giao 1, Nhị ưu 838, LS1, Hoa ưu số 2, Thái Xuyên 111, GS9, Việt lai 20, Bác ưu 903). Giống ngô: LVN 99, CP-3Q, Bioseed 9698, NK 4300, DK6919, nếp HN88, các giống ngô biến đổi gen NK 4300Bt/Gt, DK 6919s. Giống lạc: L14, LVT. Giống đậu tương: DT84, DT96.

Bà con nông dân thu hoạch đến đâu cần vệ sinh đồng ruộng và làm đất gieo trồng vụ mùa ngay đến đó. Bà con có thể gieo mạ trên sân, trên nền đất cứng để đảm bảo có mạ cấy ngay, những nơi thuận lợi tưới tiêu có thể gieo thẳng. Việc đăng ký giống phải đúng theo lịch. Cần kiểm tra chất lượng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh thâm canh cây trồng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, chủ động tích nước cho vụ đông. Kịp thời kiểm tra đồng ruộng, chú trọng phòng trừ sâu bệnh hại. Đặc biệt lưu ý một số loại sâu, bệnh hại như khô vằn, đạo ôn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, bọ xít, sâu đục thân…

Chúng ta đã cố gắng để có kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó các cấp, ngành, cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, người sản xuất để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh và nâng cao đời sống nhân dân. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục