Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

TQĐT - Thực hiện văn bản 2434 ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản 928 ngày 08/4/2017 chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 623 ngày 9/3/2017 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ xã và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu ra của các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản trái phép. Bố trí công chức kiểm lâm có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức về phụ trách các xã có rừng, quản lý, cập nhật, nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý, bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định 07 ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo UBND các xã có rừng thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, trách nhiệm bảo vệ rừng của UBND cấp xã theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin các hành vi vi phạm. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Chủ rừng trên địa bàn huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, chế biến lâm sản, phá rừng, săn bắt động vật rừng trái pháp luật; rà soát, lập danh sách các đối tượng phá rừng, các “đầu nậu” chuyên vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái pháp luật để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ chủ động, phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa 3 lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh biết; xây dựng phóng sự tuyên truyền về các mô hình quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả; đưa tin về gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phản ánh những cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ rừng thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, mất rừng, cháy rừng trái pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo mạnh mẽ để các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng được thực thi nghiêm túc: Địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích; cháy rừng nghiêm trọng mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, thì lãnh đạo địa phương, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục