Về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí

TQĐT - Luật Báo chí năm 2016 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5-4-2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Luật Báo chí năm 2016 có thêm nhiều quy định mới, quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí.

Căn cứ tình hình hoạt động báo chí đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo thi hành Luật Báo chí đúng quy định pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 09/HD-STTTT ngày 9-01-2018 hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Luật Báo chí 2016 và các văn bản pháp quy có liên quan. Trong đó, có nội dung các cơ quan, đơn vị đang rất quan tâm đó là trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo điều 38 Luật Báo chí 2016, cụ thể:

(1). Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

(2). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

(a). Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác theo quy định pháp luật;

(b). Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

(c). Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;

(d). Những văn bản, chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

(3). Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

(4). Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin.

(5). Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường. Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với nội dung “Về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí” đã nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông còn hướng dẫn các nội dung: Về quyền tác nghiệp của phóng viên báo chí; Về quy định bảo vệ nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp; Về trách nhiệm trả lời trên báo chí; Về trách nhiệm trả lời phỏng vấn trên báo chí và các quy định khác. Báo Tuyên Quang đăng toàn văn Văn bản số 09/HD-STTTT ngày 9-01-2018 của Sở Thông tin và Truyền thông trên Báo Tuyên Quang điện tử, mục văn bản - chính sách tỉnh Tuyên Quang.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục