Kiểm tra việc thanh lý xe công

TQĐT - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo về việc thanh lý xe ô tô công thời gian vừa qua. Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thanh lý xe ô tô thời gian qua và kiến nghị nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản Nhà nước nói chung (trong đó có ô tô) theo đúng quy định. Bộ lưu ý tài sản phải đủ điều kiện thanh lý, tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý, hạch toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52 năm 2009 của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng (tính đến ngày 10-3-2017), có báo cáo gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31-3-2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.                                 

Thành Thanh (Theo Bộ Tài chính)

Tin cùng chuyên mục