Lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt

TQĐT - Quyết định số 2454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30-12-2016 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được một số ngành, địa phương bắt đầu thực hiện.

Lợi ích kinh tế từ áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là rất lớn. Mục tiêu chung của đề án là tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi dần tập quán sử dụng phương tiện thanh toán trong xã hội, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông tính trên GDP và trên tổng phương tiện thanh toán. Hướng tới cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán cả nước ở mức thấp hơn 10%. 

Ở tỉnh ta, việc thanh toán không sử dụng tiền mặt cũng đã bước đầu được thực hiện như thanh toán tiền điện, trả lãi ngân hàng, mua sắm ở một số siêu thị, cửa hàng lớn... Có siêu thị đã khuyến khích người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt bằng việc sử dụng các thẻ tích điểm thưởng. Tuy nhiên, chưa có nhiều người tham gia dịch vụ thanh toán qua thẻ mà chủ yếu dùng tiền mặt. Nhiều người sử dụng thẻ ngân hàng nhưng lại có thói quen rút tiền mặt và thanh toán bằng tiền mặt khi mua sắm. 

Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ góp phần thúc đẩy tính an toàn cho các giao dịch, tạo lập cơ chế bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng mà còn giúp nâng cao được hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước; minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế và thu nhập cá nhân trong xã hội, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm kinh tế.

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục