Tăng cường quản lý lễ hội

TQĐT - Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chỉ thị 41/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công điện 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức quản lý lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương tổ chức đưa các hoạt động lễ hội vào nền nếp, thu hút tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

Hầu hết mọi người đến với lễ hội luôn có ý thức văn hóa, có trách nhiệm với địa phương và đất nước, đóng góp công sức xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, nơi thờ tự, công đức xây dựng các công trình văn hóa, xã hội…

Tuy nhiên, do tác động của nền kinh tế thị trường, việc tổ chức và quản lý lễ hội có nơi, có lúc đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Tổ chức lễ hội quá nhiều và tràn lan gây lãng phí tiền của, ngày giờ lao động. Tại một số lễ hội, hiện tượng đốt hương khói, vàng mã, sắm lễ, tiền mua thẻ, mua dấu ấn, tiền phúng viếng, tiền giọt dầu vứt la liệt ở tượng phật, giếng, sân của di tích gây phản cảm. Có lễ hội diễn ra khá phổ biến cảnh tung tiền, tranh cướp lộc gây mất trật tự nơi thờ tự…

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lễ hội, đưa hoạt động lễ hội vào nền nếp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp, ngành địa phương giảm tần suất, thời gian, quy mô lễ hội. Tổ chức lễ hội phải có kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, quy mô, thời gian và được cấp có thẩm quyền cho phép. 

Lễ hội phải có ban chỉ đạo tổ chức, các thành viên phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng và chịu trách nhiệm trước địa phương về công việc được phân công, đồng thời phải xây dựng nội quy, quy chế lễ hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những vi phạm trong lễ hội…                

Hoàng Kỳ Anh

Tin cùng chuyên mục