Thông điệp mới, quyết tâm cao

TQĐT - Tại Nghị quyết 19/2017, Chính phủ đã đưa thông điệp mới với quyết tâm cao về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 

Trong đó, đến hết năm 2017, đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN-4 (4 nước đứng đầu khối ASEAN) trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Chính phủ nêu rõ: Một môi trường kinh doanh tốt là môi trường kinh doanh chi phí thấp nhất và ít rủi ro pháp lý nhất cho doanh nghiệp cũng cần phải được tạo dựng. Tư duy và phương thức quản lý Nhà nước là quản bằng mọi giá, phải được thay đổi hoàn toàn bằng phương thức quản lý mới, thông minh hơn, rẻ nhất, ít gây tốn kém và phiền hà nhất cho doanh nghiệp.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan như: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… cải thiện thứ hạng và điểm số của các chỉ số khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo kết nối thông tin thống nhất giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành với Tổng cục Hải quan và Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ quốc tế và trong nước để chủ động phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành chính sách, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng...

 

Hoàng Kỳ Anh (Theo Chinhphu.vn)

Tin cùng chuyên mục