Thu nhập là yếu tố nền tảng

TQĐT - Thu nhập thuộc nhóm các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí về thu nhập phải được xem là yếu tố nền tảng để xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tiêu chí về thu nhập khu vực nông thôn đến năm 2020, chỉ tiêu chung là từ 45 triệu đồng/người trở lên; còn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ là từ 36 triệu đồng/người trở lên. Đây là tiêu chí khó nhưng với sự nỗ lực của các xã trên địa bàn tỉnh đều đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để người dân có thu nhập ổn định, mang tính bền vững, yếu tố quan trọng vẫn là vấn đề việc làm, tổ chức sản xuất như thế nào để có đầu ra ổn định trong thời buổi giá cả các mặt hàng nông sản đang xuống rất thấp. Do vậy, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng định hướng cho người nông dân, tránh tình trạng “được mùa mất giá” như hiện nay.

Tiêu chí thu nhập còn bảo đảm trong việc duy trì ổn định các tiêu chí khác, nhất là huy động sức dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt hơn các mục tiêu giáo dục, môi trường… Vì vậy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi phát triển nông nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ khuyến nông, giúp người dân làm giàu, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. 

Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục