Đảng viên trẻ người Dao uy tín

TQĐT - Đảng viên Triệu Văn Phong (trong ảnh), dân tộc Dao, Trưởng thôn 1 Minh Tiến, xã Minh Hương (Hàm Yên) là người uy tín được nhân dân tin yêu.

Thôn 1 Minh Tiến có 85 hộ với trên 440 nhân khẩu,  đa số là người dân tộc Dao và Mông. Từ năm 2011 đến nay, với cương vị là trưởng thôn, anh Phong đã tích cực vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Cùng với đó, anh còn vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao. Vài năm gần đây, bà con trong thôn đã chuyển đổi được hơn 50 ha đất trồng sắn, đất đồi kém hiệu quả sang trồng cam.

Nhờ đó, đời sống của bà con trong thôn không ngừng được nâng lên. Năm 2017, thôn có 5 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo của thôn xuống còn 34 hộ. Cũng từ năm 2011 đến nay, anh đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công bê tông hóa được hơn 3 km đường thôn.

Năm 2017, anh Phong đã vận động nhân dân đóng góp tiền, bê tông hóa được 1 km đường vào khu sản xuất cam, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch cam của bà con.               

Bài, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục