Thu hút phụ nữ vào hoạt động Hội

TQĐT - 6 năm làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa), chị Hoàng Thị Đợi (trong ảnh) luôn được đánh giá là một cán bộ nhiệt tình, năng động. Chị đã làm tốt vai trò làm cầu nối để chị em tham gia các phong trào hoạt động của Hội và của thôn. 

Trước đây, Chi hội phụ nữ thôn Cao Bình là một trong những chi hội hoạt động kém nhất của xã, chị em ít quan tâm các phong trào hoạt động Hội, tỷ lệ thu hút hội viên thấp. Chị Đợi đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, xã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề công tác Hội cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là các chương trình, mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng tham gia.

Từ đó, đời sống của chị em từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống theo năm, phong trào phụ nữ thôn cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ thu hút chị em tham gia hoạt động Hội đạt trên 80%.

Khi đã thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội, chị Đợi tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa quần chúng, thể thao, xây dựng quỹ hội và các phong trào phụ nữ như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, giúp phụ nữ nghèo.

Trong 5 năm qua, Chi hội đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 50 ngày công, gần 100 kg gạo và hàng trăm bó củi cho hội viên nghèo, ốm đau. Chi hội cũng là đơn vị thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình “5 không 5 sạch” ở xã.

Với những kết quả đạt được, năm 2016, chị Hoàng Thị Đợi được Hội LHPN tỉnh công nhận “Cán bộ phụ nữ giỏi cấp cơ sở”. Từ năm 2012 đến nay, Chi hội phụ nữ thôn Cao Bình liên tục được xếp loại chi hội vững mạnh; bản thân chị Đợi luôn được đánh giá là chi hội trưởng phụ nữ xuất sắc.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục