Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới 

Từ phong trào ở Yên Bình, tỉnh rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung trong toàn tỉnh. Ngày 30-5-1953, Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 24/CT-TQ phát động phong trào thi đua hưởng ứng cuộc đấu tranh của nhân dân Chính Tâm từ ngày 19-5 đến ngày 19-8-1953. Hàng ngàn lá thư của tập thể, cá nhân, nông dân, công nhân, bộ đội gửi về hoan nghênh tinh thần đấu tranh kiên quyết, vững vàng của cán bộ và nhân dân Chính Tâm, đồng thời thi đua đẩy mạnh mọi mặt, góp phần làm cho kháng chiến mau thắng lợi. Các xã trong tỉnh tổ chức phổ biến, học tập chính sách phát động quần chúng giảm tô. Kết hợp với công tác đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh triệt để thi hành sắc lệnh giảm tức của Chính phủ, chống mọi thủ đoạn cho vay nặng lãi, thủ tiêu dần một kiểu bóc lột dã man của địa chủ, phú nông. 

Phong trào giảm tô nhanh chóng giành thắng lợi lớn, giải quyết tốt những vấn đề cơ bản của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Từ đợt 1 làm thí điểm ở xã Chính Tâm (giữa năm 1953) đến đợt 5 (kết thúc ngày 30-8-1954), công tác giảm tô đã hoàn thành ở 90 xã trong 5 huyện (riêng Na Hang còn 10 xã chưa phát động). Khu vực giảm tô gồm 133.585 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 65% (74.223 người). Qua 5 đợt phát động, Tuyên Quang đã quy 537 địa chủ (chưa kể Yên Bình), 522 phú nông, thu 1.155 tấn thóc và 2 triệu đồng chia cho nông dân lao động, bình quân mỗi hộ từ 5 đến 200 kg. 

Tuy nhiên, cùng với cả nước, bên cạnh những thắng lợi có tính chất cơ bản, công tác giảm tô ở Tuyên Quang cũng mắc những sai lầm. Phổ biến nhất là quy thành phần không phù hợp với thực tiễn trong tỉnh. Nguyên nhân do không nắm chắc tình hình thực tế của tỉnh miền núi, áp dụng một cách máy móc cách làm của những nơi khác; khi tiến hành giảm tô, quần chúng không được học tiêu chuẩn quy định thành phần và việc quy định không xuất phát từ đa số mà chủ yếu do cán bộ Đội và một số cốt cán phát động. 

(Còn nữa)       

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục