Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 26 - 7 - 1951, nhân ngày thương binh, liệt sỹ (27 - 7), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh chuyển cho anh em thương binh kiểu mẫu mấy bộ quần áo mà đồng bào đã biếu Người.

Người nhắc nhở chính quyền các cấp, các đoàn thể và đồng bào phải có những biện pháp lâu dài, thiết thực để đền đáp lại cho xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của anh em thương binh; nhắc nhở anh em thương binh phát huy nhiệt tình cách mạng, tùy theo sức khỏe của mỗi người để tham gia những công việc thích hợp. Trong tháng 8-1951, Người gửi thư cảm ơn bà Phạm Thị Dược và ông Vũ Đình Dộc ở Tuyên Quang đã gửi tặng Người phiếu công trái trị giá bằng thóc để Người làm giải thưởng thi đua. 

Từ ngày 27-9 đến ngay 5-1 0-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương lần thứ hai (khóa II).

Hội nghị nghe và thảo luận các báo cáo về tình hình thế giới; nhiệm vụ quân sự; công tác trong vùng địch và kinh tế - tài chính. 

Khoảng trung tuần tháng 11-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc. Bài đăng trên báo Nhân Dân, số 32. 

Ngày 21-11-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn y chủ trương của Bộ Tư lệnh đánh quân Pháp khi chúng tiến công ra Hòa Bình và chỉ thị: Chuẩn bị chu đáo và bí mật thì ta sẽ thắng. 

Ngày 10-12-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, khẳng định vai trò của văn hóa nghệ thuật nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng.   

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục