Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Thôn Phú An, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (lần thứ hai, tháng 5-1952). 

Ngày 1-5-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Người chỉ rõ: Thi đua là đoàn kết, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới, là cải tạo con người. 

Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ ba, từ tháng 6 đến cuối năm 1952). 

Ngày 14-6-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 96/SL, sửa đổi bản Điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp, quy định những gia đình có thu nhập bình quân hằng năm dưới 71 kg thóc một người thì được miễn thuế. Những vùng bị thiên tai, địch họa thì tùy theo mức độ thiệt hại sẽ được giảm hoặc miễn thuế. 

Ngày 25-6-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất. Người chỉ rõ: “Phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sỹ”. 

Ngày 13-7-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị chiến tranh du kích toàn quốc, nêu lên những kinh nghiệm quý báu của chiến tranh du kích. 

Ngày 27-7-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh nhờ chuyển một tháng lương, hai phiếu công trái quốc gia, mỗi phiếu trị giá một tấn thóc cùng lời thăm hỏi ân cần đến thương, bệnh binh. 

Ngày 10-8-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 107/SL, tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc cho bảy chiến sỹ thi đua. 

Ngày 17-8-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ báo chí, văn nghệ và cán bộ các ngành về cách viết tại Trường chỉnh Đảng Trung ương. 

Ngày 4-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Quân y sĩ (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay) trong An toàn khu.                                                                                                                                  

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục