Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 1-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào, quân đội, cán bộ toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người nêu lên một số công tác cần kíp mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiến hành là củng cố các lực lượng vũ trang, tiếp tục tiến hành cải cách ruộng đất để thực hiện người cày có ruộng, củng cố chính quyền, ổn định kinh tế, xã hội ở những vùng mới giải phóng. 

Ngày 2-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 219-SL thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huân chương Quân công hạng Nhì cho các Thiếu tướng: Văn Tiến Dũng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Chánh và Sắc lệnh 220 B-SL thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho sáu đơn vị ở Nam Bộ. 

Ngày 5-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Phủ Chủ tịch ở Lập Binh rời sang Thái Nguyên trên đường về Thủ đô Hà Nội. 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử) 

Tin cùng chuyên mục