Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động

Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “diễn biến hòa bình” luôn ...

Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

- Với đội ngũ cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn dân cư, mặt trận tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội. Qua ...