Tiếng việt | English

Ứng dụng các đề tài khoa học về nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất

- Những năm gần đây, nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ được ứng dụng trong thực tế đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

Theo ông Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, số lượng đề tài, dự án được triển khai trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả rõ rệt như các dự án: Phục tráng thành công giống lúa khẩu pái và khẩu lường ván, tại xã Yên Thuận (Hàm Yên); nhân giống thành công giống trâu ngố Tuyên Quang bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong năm 2018, tỉnh ta nhân giống và cho sinh sản nhân tạo thành công hơn 10.000 con cá Anh vũ. Giống cá Anh vũ rất quý hiếm và khó nuôi, việc sinh sản nhân tạo thành công mở ra cơ hội lớn đối với nghề nuôi trồng thủy sản của địa phương.


Mô hình trồng cây xạ đen phục vụ dự án sản xuất trà thảo dược túi lọc từ cây xạ đen
tại xã Phú Lâm (Yên Sơn).

Thành công của dự án quy hoạch phát triển vùng cam tại huyện Hàm Yên mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho người dân. Hiện, vùng sản xuất cam mở rộng hơn 7.000 ha. Năng suất, chất lượng cam ngày càng cao, sản lượng cam năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Yên đạt trên 100.000 tấn, giá trị đạt trên 800 tỷ đồng góp phần nâng cao đời sống cho người dân. 

Hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: Bưởi Phúc Ninh, hồng Xuân Vân (Yên Sơn); bánh gai Chiêm Hóa, chè xanh Trung Long (Sơn Dương)... Đồng thời, từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Cam sành Hàm Yên”; xây dựng và phát triển nhãn hiệu vịt bầu Minh Hương (Hàm Yên); lựa chọn được giống lạc phù hợp với địa bàn huyện Chiêm Hóa là giống lạc đặc sản L14; các dự án nghiên cứu ứng dụng chất giữ ẩm và đề xuất kỹ thuật sử dụng cho đất trồng chè; tuyển chọn giống, trồng, thâm canh và chế biến chè Shan ở xã Sinh Long (Na Hang)... giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có đề tài, dự án khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn còn chậm... Đơn cử như đề tài nghiên cứu một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang, Lâm Bình đã kết thúc và nghiệm thu từ tháng 3-2017, tuy nhiên việc nhân rộng mô hình và mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân là chưa có. Nguyên nhân một phần là do việc phổ biến những kết quả của đề tài sau khi nghiệm thu chưa được rộng rãi; vẫn còn tình trạng khi nguồn vốn hỗ trợ ban đầu không còn nữa, người dân bỏ mô hình và trở lại với cách thức sản xuất cũ...

Trong thời gian tới, để hoạt động khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả tốt hơn, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học tham gia đầu tư, thực hiện chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh. Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa các vùng chuyên canh; đổi mới công nghệ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm các cây trồng, vật nuôi có lợi thế của tỉnh tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng nâng cao giá trị sản phẩm. 

Bài, ảnh: Mai Hương

Tin cùng chuyên mục